4.8 (5908) Үйлчилгээний үнэлгээ
4.9 (8) QR код үнэлгээ
4.4 (188) Хэлтсийн үнэлгээ
НЭВТРЭХ
 Албан ёсны вэб хуудас үзэх
Шимтгэл, хураамж төлөх данс

 1. 8125100252 Голомт Банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 2. 3039021020 Капитрон банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 3. 3039021030 Капитрон банк
  Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж төлөх данс
 4. 102100001565 Төрийн банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 5. 102500210908 Төрийн банк
  Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж төлөх данс
 6. 100200790000 Төрийн сан
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 7. 5003440919 Хаан банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 8. 429001668 Худалдаа хөгжлийн банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс